2.6.4. Vergelijking Operators

Vergelijking operators (comparison) stellen je in staat om 2 waardes te vergelijken. Behalve de waarde kan je ook het type vergelijken met behulp van gettype().

Voorbeeld Naam Resultaat
$a == $b Gelijk TRUE als $a gelijk is aan $b
$a === $b Identiek TRUE als $a gelijk is aan $b, en als ze van hetzelfde type zijn
$a != $b Niet gelijk TRUE als $a niet gelijk is aan $b
$a <> $b Niet gelijk TRUE als $a niet gelijk is aan $b
$a !== $b Niet identiek TRUE als $a niet gelijk is aan $b, of als ze niet van hetzelfde type zijn
$a < $b Kleiner dan TRUE als $a kleiner is dan $b
$a > $b Groter dan TRUE als $a groter is dan $b
$a <= $b Kleiner dan of gelijk aan TRUE als $a kleiner is of gelijk is aan $b
$a >= $b Groter dan TRUE als $a groter is of gelijk is dan $b

Vanzelfsprekend komen deze vergelijkingen voor als je condities wil hebben in je code:

Example 24. Vergelijking operator

<?php
$a 
3;
if (
$a 10) {
    echo 
"$a is kleiner dan 10.";
} else {
    echo 
"$a is groter dan 10.";
}
?>

Een andere conditionele operator is de ternary operator.

Example 25. Ternary operator

<?php
$a 
3;

$result = ($a 10) ? truefalse;
// $result is true

$level = ($name == 'admin') ? 'toegang''geen toegang';
// $level is geen toegang
?>

Hier komt het er op neer dat bij (expr1) ? (expr2): (expr3) er wordt gekeken naar expr1. Als deze als true evalueert is de uitkomst expr2. Als deze false evalueert, is de uitkomst expr3